Dé operatiekamer van de toekomst

Intelligence schuifdeur met monitor

Op het monitorscherm is informatie te zien over het proces en de situatie in de OK (deuropeningen, protocol, type operatie), waardoor het personeel aan de buitenzijde van de OK voldoende informatie heeft om niet de OK te betreden als dit niet toegestaan is.

Meer informatie

Voorraad- en doorgeefkast

Het voorraad- en doorgeefkastsysteem vormt een opslagsysteem voor diverse materialen. Zo kunnen hier bijvoorbeeld disposables in worden opgeslagen. Doordat de voorraadkast aan beide zijde toegankelijk is kan bevoorrading vanuit het logistieke concept (bijvoorbeeld dagvoorraad) doorlopen, zonder de operatie te hoeven onderbreken.

Meer informatie

Flex-paneel Opbergnis

Het Flex-paneel Opbergnis is volledig ingevuld als geïntegreerde opslagplek voor hulpmiddelen en accessoires van de OK tafel. Elke accessoire heeft volgens de LEAN filosofie een vaste opbergplek, welke is aangegeven d.m.v. een print. Aan de DIN-rail die onderaan het paneel geplaatst is kunnen grotere accessoires worden opgehangen, zoals spanbanden, arm- en beensteunen.

Meer informatie

Flex-paneel Communicatieborden

Het Flex-paneel Communicatieborden heeft een geïntegreerd glasbord waarop met stift notities gemaakt kunnen worden. Doordat aan de achterzijde van het glasbord een print kan worden geplakt, is elke indeling van het bord mogelijk. Dit is eenvoudig aan te passen tijdens gebruik van de OK.

Meer informatie

Flex-paneel Communicatieborden

Het Flex-paneel Communicatieborden heeft een geïntegreerd glasbord waarop met stift notities gemaakt kunnen worden. Doordat aan de achterzijde van het glasbord een print kan worden geplakt, is elke indeling van het bord mogelijk. Dit is eenvoudig aan te passen tijdens gebruik van de OK.

Meer informatie

Flex-paneel Werkstations

De indeling van de werkstation-panelen en de ordening is voor elke klant vrij indeelbaar. In deze Flex-OK is de positie van de Flex-panelen gekoppeld aan het werkproces op de OK. Zo is het werkstation voor de chirurgie dicht bij de werkzone van de omloop gepositioneerd. Het werkstation voor de anesthesie is dicht bij de apparatuur voor anesthesie en de werkplek van de anesthesieassistent geplaatst.

Meer informatie

Flex-paneel Werkstations

De indeling van de werkstation-panelen en de ordening is voor elke klant vrij indeelbaar. In deze Flex-OK is de positie van de Flex-panelen gekoppeld aan het werkproces op de OK. Zo is het werkstation voor de chirurgie dicht bij de werkzone van de omloop gepositioneerd. Het werkstation voor de anesthesie is dicht bij de apparatuur voor anesthesie en de werkplek van de anesthesieassistent geplaatst.

Meer informatie

Flex-paneel Noodmiddelen

Het Flex-paneel Noodmiddelen is voorzien van een kast met glazen deurtjes, welke ruimte biedt aan noodmiddelen t.b.v. bescherming van personeel en patiënt bij calamiteiten. In deze noodmiddelenkast is een brandblusser en deken opgenomen en zijn beademingspompen van de anesthesie opgehangen t.b.v. de patiënt.

Meer informatie

Flex-paneel Beeldscherm

In het Flex-paneel Beeldscherm is een 52 inch beeldscherm volledig flush geïntegreerd. Op dit beeldscherm kan dankzij IP technologie, door middel van beeldroutering, elke gewenste beeldbron getoond worden. Dit beeldscherm kan bijvoorbeeld het operatiebeeld tonen vanuit de OK lampcamera, zodat het personeel werkzaam in de periferie van de OK tevens goed zicht hebben.

Meer informatie

Flex-paneel Bedien- & Monitorpaneel

Op het bedien- en monitorpaneel kunnen alle instellingen in de OK bediend worden. De instellingen zoals de temperatuur, druk, luchtsnelheid, luchtvochtigheid, verlichting, radio, deurtellingen, start/eind ingreep kunnen allen bekeken dan wel ingesteld worden. Door de integratie van het monitoringsysteem van Lighthouse kan een goed overzicht gecreëerd worden, waarin eventuele verschillen tussen de instellings- en monitoringswaarden snel zichtbaar zijn.

Meer informatie

Flexplafond

Het flexplafond is opgedeeld in twee vlakken, een steriel gebied in het centrum en periferie. Het plafond bestaat uit een raster van gelijke elementen. Elk element is eenvoudig en snel (her)indeelbaar en hierdoor aan te passen aan toekomstige wensen. Filtermodules, verlichting, stralings-, en servicepanelen zijn in een handomdraai te vervangen of te verplaatsen.

Meer informatie

Flexplafond

Het flexplafond is opgedeeld in twee vlakken, een steriel gebied in het centrum en periferie. Het plafond bestaat uit een raster van gelijke elementen. Elk element is eenvoudig en snel (her)indeelbaar en hierdoor aan te passen aan toekomstige wensen. Filtermodules, verlichting, stralings-, en servicepanelen zijn in een handomdraai te vervangen of te verplaatsen.

Meer informatie

Plintafzuiging

De luchtstroom die vanuit het plenum het steriel gebied creëert, wordt via de afzuigplint in de twee tegenoverliggende lange zijden van de OK, afgezogen. Het voordeel van de afzuigplint t.o.v. de traditionele afzuigroosters in de hoeken, is dat ongeacht waar het plenum geplaatst wordt, de luchtafzuiging altijd optimaal is.

Meer informatie

Audiosysteem

Het audiosysteem is te bedienen met het bedienpaneel. Er is over IP toegang tot o.a. Spotify of de afspeellijst vanaf een mobiele telefoon, waarbij de gewenste muziek/playlist kan worden ingeladen. De audioboxen zitten achter de wandpanelen (bovenzijde) Flex-OK gemonteerd. Het geluid verplaatst zich niet via een box, maar via de wandpanelen (het materiaal) zelf.

Meer informatie

Mobiele OK tafel

De mobiele OK tafel is toegepast, omdat deze beter aansluit op de flexibiliteit die de positionering bij verschillende ingrepen biedt. Een bekend voorbeeld is bij orthopedische ingrepen, wanneer het gewenst is meer instrumentenkarren aan één zijde van de tafel te plaatsen. Volgens WIP richtlijnen is het verplicht dat deze tafels binnen het steriel gebied vallen. Doordat de mobiele OK tafel eenvoudig te herpositioneren is in het steriel gebied, kunnen de instrumentenkarren vervolgens wel allen binnen het steriel gebied geplaatst worden. Hierdoor hoeft het downflow gebied niet groter te worden, dan in de huidige (gebruikelijke) situatie van 3x3 m.

Meer informatie

OK lampen

De OK lampen bezitten t.o.v. de traditionele schotels een kleiner oppervlak, waardoor de steriele luchtstroom minder geblokkeerd wordt en tussen de ledvlakken heen kan stromen. De LED vlakken vormen tezamen een natuurlijke witte lichtbron in het brandpunt. Dit brandpunt is op verschillende dieptes in te stellen. Tevens kunnen verschillende kleuren, zoals groen ingesteld worden ten behoeve van bijvoorbeeld endoscopische ingrepen.

Meer informatie

Voorzieningenbrug

De voorzieningenbrug verzorgt dat alle benodigde apparatuur verbonden en opgehangen kan worden, zodat het vloerveld vrij blijft. Op de voorzieningenbrug zijn diverse aansluitpunten voor medische gassen, elektra en datakabels aangebracht. Tevens kunnen verschillende armen aan de brug gehangen worden, zodat apparatuur en/of beeldschermen daarop of aangehangen kunnen worden. De armen kunnen vrij gepositioneerd worden over de assen van de brug.

Meer informatie

Anesthesiependel

Aan de anesthesiependel kan alle benodigde apparatuur voor de anesthesist verbonden en opgehangen worden, zodat het vloerveld vrij blijft. De pendel bezit twee armen (een droge en natte zijde) met diverse aansluitpunten ten behoeve van medische gassen, elektra en data.

Meer informatie

Tillift

De tillift vervangt de rolband in de OK en verlicht de fysieke arbeids­omstandig­heden van het personeel in de OK. Men kan namelijk een patiënt vanuit zijn verpleegbed via de tillift op de OK tafel plaatsen en (her)positioneren tijdens de ingreep. Doordat een tuig met ophangpunten in het patiënten­bed gelegd wordt voordat de patiënt erin komt te liggen, kan de patiënt eenvoudig opgetild worden.

Meer informatie

Beeldrotatie & streaming

Het bedienpaneel voor beeldrotatie maakt het dankzij de over IP technologie mogelijk om alle bronnen met een IP-adres aan elkaar te koppelen. De beeldrotatie van verschillende input sources, zoals computersoftwaresystemen, camera’s, DVD recorder, opslagmedia is mogelijk om te streamen naar de verschillende output sources, zoals beeldschermen aan de pendelarmen, voorzieningenbrug en in de wand.

Meer informatie

Beeldscherm

Op dit beeldscherm kan dankzij IP technologie, door middel van beeldroutering, elke gewenste beeldbron getoond worden. Dit beeldscherm kan bijvoorbeeld het operatiebeeld tonen vanuit de OK lampcamera, zodat het personeel werkzaam in de periferie van de OK tevens goed zicht hebben.

Meer informatie

Beeldscherm

Op dit beeldscherm kan dankzij IP technologie, door middel van beeldroutering, elke gewenste beeldbron getoond worden. Dit beeldscherm kan bijvoorbeeld het operatiebeeld tonen vanuit de OK lampcamera, zodat het personeel werkzaam in de periferie van de OK tevens goed zicht hebben.

Meer informatie

Vloer met kleurvlakken

Het onderscheidt in de kleurvlakken op de vloer, markeren de zones van de logistieke stromen (donkerblauw) en verblijven (lichtblauw). In de opdek en OK wordt ditzelfde én steriele zone (downflowgebied) en periferie in gedefinieerd. De vloer is opgebouwd uit tegels welke als een puzzel in elkaar worden geklikt (Colorex vloerelementen). Voordeel van dit type vloer is dat gemakkelijk aanpassingen kunnen worden doorgevoerd door een tegel te verwijderen en te herplaatsen.

Meer informatie

Schuifdeur - Opdekruimte naar OK

De volledig glazen deur tussen de opdekruimte en OK biedt maximale communicatiemogelijkheden tussen het personeel in de opdek en de OK. Dit levert met name een toegevoegde waarde tijdens de voorbereiding van de ingreep, waarbij het instrumentarium wordt geprepareerd gelijktijdig aan de inleiding van de patiënt. Deze processen dienen goed op elkaar afgestemd te zijn, zodat de instrumenterende weet wanneer het instrumentarium de OK opgereden kan worden.

Meer informatie

Flex-OK: Dé operatiekamer van de toekomst

Dé integrale oplossing voor het ontwerp, realisatie en beheer van uw operatiekamers. Het Flex-OK concept verbindt drie primaire vraagstukken voor uw specifieke operatiekamers. Deze vormen de basis voor het beste ontwerp:

  1. uw werkproces
  2. de inrichting
  3. de bouw

Voor het coördineren van deze vraagstukken is er nu dé integrale oplossing: Flex-OK.

  • Navigeer door de real life Flex-OK en klik op de onderdelen om meer te weten over de thematische oplossingen die we u bieden.
  • Ontdek wat we u bij de oplossing Flex-OK kunnen bieden. Van procesbegeleiding tot beheer en onderhoud.
  • Lees hoe we inspelen op de actuele richtlijnen en regelgevingen.

Bekijk een overzicht van alle producten die zijn toegepast in de Flex-OK